Mad og måltider

Det gode måltid i børnehuset

Vi har en holdning til den mad, vi serverer og pædagogikken omkring måltidet. Vi har madordning for alle børn og har til at lave mad ansat en kok, som sørger for den rette sammensætning af kosten.

Læs mere om vores holdning til det gode måltid her