Opstart i børnehuset

Når jeres barn starter i Egegården er det vigtigt, at I er her sammen med barnet de første dage. Herefter aftaler I med personalet på stuen, hvornår barnet er klar til at være alene i institutionen. Den første gang er det meget kort tid I er væk og kommer tilbage. 

Det skal altid være en balance mellem barnets reaktioner og tidsrammen for opstarten.Det er forskelligt fra barn til barn, hvor lang tid opstarten tager og derfor aftales det med den enkelte familie, hvordan og hvor længe opstarten varer.