Traditioner

Årets traditioner:

Vi har i Børnehuset nogle faste traditioner, som vi vægter højt:

Blomsterdag

Bedsteforældredag

Sensommerfest først i september

Luciafest i december

Fastelavn