Trekløveren

Trekløveren er en institution, der består af , Børnehuset Cassiopeia, Børnehuset Egegården og Vangede Børnehus.

 

 

 

De tre børnehuse i Trekløveren ligger alle i Vangede på forskellige adresser. Alle børnehusene er integrerede tilbud, hvor børnene kan gå indtil skolestart. Børnehusene har forskellige profiller, som man kan orientere sig i på de individuelle hjemmesider.   

Trekløveren har en fælles forældrebestyrelse med repræsentanter fra de forskellige børnehuse og der er et lokalt forældreudvalg i hvert enkelt børnehus.

Udover de tre børnehuse råder vi over naturværkstedet Mosen der er beliggende på en skøn naturgrund ved Nymosen.

Hvis du ønsker plads til dit barn i et af vores børnehuse, Børnehuset Cassiopeia, Børnehuset Egegården eller Vangede Børnehus, gøres dette via Gentofte Kommunes digitale pladsanvisning.


I Trekløveren har vi også en Naturbus, som kan rumme 13 børn og 2 voksne. Naturbussen kører med børnehavebørn og kører ud i naturen.